År 2020 deltog vi i kampanjen Water for Rojava med ett ekonomiskt
bidrag. Water for Rojava var en internationell insamlingskampanj i
maj-juni 2020 för att återuppbygga dricksvatten- och
jordbruksinfrastrukturen enligt ekologiska principer i området kallat
Autonoma Administrationen i Nordöstra Syrien (AANES, Autonomous
Administration of North and East Syria på engelska).
Insamlingskampanjen, organiserad genom det internationella Solidarity Economy Associations Co-operation in Mesopotamia-projektet, genomfördesi samarbete med lokala miljöaktivister och miljömyndigheterna i Rojava, eller numera AANES.

BAKGRUND

Norra Syriens grundvattenresurser minskade snabbt i slutet av 1900-talet när regionens jordbruk moderniserades (industrialiserades och leddes mot monokulturellt jordbruk) av den Syriska staten. Under Hafez al-Assads diktatur utnyttjades regionens vidsträckta slätter uteslutande för odling av vete, och planteringen av träd och andra grödor kriminaliserades. Förstörelsen av vattenbindande vegetationen såsom skog, plantageodlingen av vete och den minskade nederbörden, orsakad av globala klimatförändringar, hade förödande och vidsträckta effekter på regionens jordmån och grundvatten. Regionen mellan Eufrat och Tigris, känd som jordbrukets vagga, och vars jord har livnärt folket i regionen i mer än 10 000 år, drevs på några decennier mot en allt näringsfattigare jordmån och till större ökenspridning till följd av den globala kapitalismens och den syriska regimens jordbrukspolitik.

2012 började den så kallade Rojava-revolutionen, och den syriska
centralregeringen och armén drog sig tillbaka från regionen. I norra
Syrien började byggandet av federalistiskt och demokratiskt självstyre, där alla etniska och religiösa grupper i regionen kunde leva sida vid sida i en anda av autonomi, självbestämmanderätt och jämlikhet. De viktigaste principerna för självstyret, baserat på grannskapsmöten, råd i en konfederation som går nedifrån och upp, har varit kvinnors befrielse, etnisk och social mångfald, direkt demokrati och ekologi. Därför började frågan om vatten också aktivt behandlas från och med 2012.

Vattensituationen i regionen förblir emellertid kritisk, eftersom den
autonoma administrationen i norra Syrien har varit målet för pågående attacker av terroristorganisationen Isis och Turkiet, vilka också samarbetar. På grund av den kritiska vattensituationen i regionen har vattnet medvetet använts som ett vapen mot civilbefolkningen i norra Syrien. Det mesta av vattnet i norra Syrien flödar från Taurusbergen på den turkiska sidan, och med de dammar som det har byggts, har Turkiet minskat mängden vatten som strömmar in i regionen till en bråkdel av dess naturliga årliga volym. Under ockupationskriget som inleddes 2019 har den turkiska armén vid flera tillfällen förstört eller på annat sätt gjort tillfälligt inoperabelt regionens viktigaste vattenverk (Alouk) och andra centrala vattensystem. Genom att systematiskt attackera regionens vatteninfrastruktur har den turkiska regeringen försökt förstöra levnadsförhållandena för regionens jordbruk och för de människor som lever där. Dessa attacker är krigsförbrytelser, men den
turkiska regeringen har fortfarande inte hållits ansvarig för dem.

Kampanjen Water for Rojava samlade in 100 000 pund (ca 111 000 €) för att reparera skadorna som orsakats av det syriska inbördeskriget,
monokulturellt och industriellt jordbruk och klimatförändringar och för att förbättra regionens dricksvatten och jordbruksinfrastruktur samt jordmån och grundvatten. De pengar som samlats in kommer att användas genom kvinnokooperativ och kommunala ekologiråd för att reparera bombarderad infrastruktur, gräva nya brunnar, bygga vattenpumpar för flyktingläger och för långsiktiga projekt som byggande av gemensamma, samhälleliga och ekologiska bevattningssystem, sanering av floder och byggande av byggande av enheter som kan behandla gråvatten.