Föreningen grundades i Finland i slutet av 1970-talet i syfte att samla in materiella och monetära donationer för att kanaliseras till solidaritet och biståndsarbete och också för att göra medvetenhet om orsakerna bakom de strukturella ojämlikheterna i världen. För att mildra lidanden och demontera strukturerna som förvarar dem.