Osallistuimme vuonna 2020 Water for Rojava -kampanjaan rahallisella avustuksella. Water for Rojava oli touko-kesäkuussa 2020 järjestetty kansainvälinen varainkeruukampanja Pohjois-Syyrian juomavesi- ja maatalousinfrasktuurin jälleenrakentamiseksi ekologisten periaatteiden mukaan. Kansainvälisen Solidarity Economy Associationin Co-operation in Mesopotamia -projektin kautta järjestetty varainkeruukampanja toteutettiin yhteistyössä paikallisten ympäristöaktivistien ja Rojavan / Pohjois-Syyrian autonomisen hallinnon ympäristöviranomaisten kanssa.

TAUSTAA

Pohjois-Syyrian pohjavesivarannot hupenivat nopeasti 1900-loppupuolella, kun alueen maataloutta modernisoitiin (teollistettiin ja johdettiin kohti monokulttuurista viljelyä) valtiojohtoisesti. Hafez al-Assadin diktatuurihallinnon aikana alueen laajat tasangot valjastettiin yksinomaan vehnän viljelyyn, ja puiden ja muiden viljelykasvien istuttaminen kriminalisoitiin. Vettä sitovan kasvillisuuden, kuten metsien, tuhoamisella, vehnän plantaasiviljelyllä ja globaalin ilmastonmuutoksen aiheuttamalla sademäärien laskulla oli tuhoisat ja kauaskantoiset vaikutukset alueen maaperään ja pohjavesiin. Maanviljelyksen syntysijana tunnettu Eufratin ja Tigrisin välinen alue, joka on ruokkinut alueen kansoja yli 10 000 vuotta, ajautui muutamassa vuosikymmenessä kohti nopeaa maaperän köyhtymistä ja aavikoitumista globaalin kapitalismin ja Syyrian hallinnon maatalouspolitiikan seurauksena.

Vuonna 2012 alueella käynnistyi niin sanottu Rojavan vallankumous, ja Syyrian keskushallinto ja armeija vetäytyivät alueelta. Pohjois-Syyriaan alettiin rakentaa federalistista ja demokraattista itsehallintoa, jossa kaikki alueen etniset ja uskonnolliset ryhmät voisivat elää rinnakkain autonomian, itsemääräämisoikeuden ja tasa-arvon hengessä. Naapurustokokouksiin, neuvostoihin ja niiden alhaalta ylöspäin kasvavaan konfederaatioon perustuvan itsehallinnon keskeisimmät periaatteet ovat olleet naisten vapautus, etninen ja yhteiskunnallinen monimuotoisuus, suora demokratia ja ekologia. Siksi myös vesikysymykseen alettiin puuttua määrätietoisesti vuodesta 2012 alkaen.

Alueen vesitilanne on kuitenkin edelleen kriittinen, sillä Pohjois-Syyrian autonominen hallinto on ollut terroristijärjestö Isisin ja Turkin jatkuvien hyökkäyksien kohteena. Alueen kriittisen vesitilanteen takia vettä on tietoisesti käytetty aseena Pohjois-Syyrian siviiliväestöä vastaan. Suurin osa Pohjois-Syyrian vedestä virtaa Turkin puolelta Taurus-vuorilta, ja rakentamillaan padoilla Turkki on laskenut alueelle virtaavan veden määrän murto-osaan sen luonnollisesta vuosimäärästä. Vuonna 2019 alkaneen miehityssodan aikana Turkin armeija on myös useaan otteeseen tuhonnut tai muuten tehnyt väliaikaisesti toimimattomaksi alueen tärkeimmän vesilaitoksen (Alouk) ja muita keskeisiä vesijärjestelmiä. Hyökkäämällä systemaattisesti alueen vesi-infrastruktuuria vastaan Turkin hallinto on pyrkinyt tuhoamaan alueen maatalouden ja ihmisten elinehdot. Nämä hyökkäykset ovat sotarikoksia, mutta Turkin hallintoa ei ole vieläkään saatettu niistä vastuuseen.

Water for Rojava -kampanjalla kerättiin 100 000 £ Syyrian sisällissodan, monokulttuurisen ja teollisen viljelyn ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien tuhojen korjaamiseen, sekä alueen juomavesi- ja maatalousinfrastruktuurin sekä maaperän ja pohjavesien tilan kohentamiseen. Kerätyt rahat käytetään naisten osuuskuntien ja kunnallisen itsehallinnon ekologia-neuvostojen kautta muun muassa pommitusten vahingoittaman infrastruktuurin korjaamiseen, uusien kaivojen kaivamiseen, vesipumppujen rakentamiseen pakolaisleireille, sekä pitkäjänteisiin projekteihin, kuten yhteisöllisten ja ekologisten kastelujärjestelmien rakentamiseen, jokien puhdistamiseen jätteistä sekä harmaan veden käsittelyjärjestelmien rakentamiseen.