Sea Watch e.V är en ideell organisation som är registrerad i Tyskland som strävar för att rädda människor från att drunkna i Medelhavet, uppmärksamma migranters och flyktingars humanitära kris och inspirera andra att agera. Den långsiktiga planen för Sea Watch är att få nationella och internationella aktörer som EU att ta tillbaka ansvaret för sjöräddningen i Medelhavet och möjliggöra en säker väg för migranter att söka skydd och bättre liv i Europa (#SafePassage). Just nu är Medelhavet världens dödligaste gränsområde med tusentals döda varje år.*

Sea Watch är bäst känd för att driva privat sjöräddning i Medelhavet sedan 2014 då Italiens kustbevakning och EU avbröt migranträddningsoperationen Mare Nostrum. Sedan starten har Sea Watch räddat över 35 000 människor från att drunkna på EU:s yttre gränser! För nuvarande har man två aktiva båtar (Sea Watch 3 och Sea Watch 4) och två småflygplan som övervakar mest nära Libyens kust. Med övervakningen vill man inte bara identifiera hotade fartyg men också rapportera om människorättsbrott som utförs till exempel av Libyens kustbevakning som är finansierad och utbildad av EU. Man har vid ett flertal gånger dokumenterat Libyens kustbevaknings olagliga angrep mot migrantbåtar där man tillbakaskickar migranter till fångläger och till och med slaveri i Libyen.**

Sea Watch är finansierad genom privata donationer, samarbetar med andra ideella organisationer och får inget finansiellt stöd eller belöning för räddade människoliv. Största delen av Sea Watchs medarbetare är frivilliga, det är kaptenerna, maskinisterna och några administrativa kontorsarbete som får lön för arbetet.

Om du vill veta mera om Sea Watch kan du gå in på deras hemsida: https://sea-watch.org/en

Läs också den rörande berättelsen om Ilina Angelovas upplevelser som frivillig på Sea Watch 4: https://lakareutangranser.se/nyheter/jag-var-med-och-raddade-manniskor-pa-medelhavet

* https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean

** https://www.amnesty.se/aktuellt/nya-avslojanden-kring-hur-flyktingar-och-migranter-utsatts-overgrepp-i-libyen/