Kurdistanin punainen puolikuu tarjoaa avustusta ja kansainvälistä tukea hädän ja kärsimyksen lievittämiseen Kurdistanissa ja muilla alueilla, missä apua tarvitaan. Yleismaailmallisia arvoja ja periaatteita seuraava järjestö tukee sota- ja luonnonkatastrofialueilla sekä köyhyydestä kärsivillä alueilla eläviä ihmisiä kaikkialla maailmassa.

Avoimella, huolellisuutta ja solidaarisuutta painottavalla toiminnallaan Kurdistanin punainen puolikuu pyrkii varmistamaan, että apu saavuttaa sitä tarvitsevat ihmiset ja perheet turvallisesti. Tämä näkemys vahvistaa laajan, yhteiskunnan eri osien välisen suoran yhteistyön tärkeyttä ja tuo arvoa kaikelle toiminnalle, jonka tarkoitus on helpottaa avun tarpeessa olevien hätää.

Kurdistanin punainen puolikuu on muun muassa kerännyt rahaa pakolaisleirille Sehbaan, Turkin pommitusten uhreille Pohjoiseen-Syyriaan, tulvan ravisuttamaan Qandiliin ja Lavrionin pakolaisleirille Kreikkaan. Kurdistanin punainen puolikuu on vienyt näille alueille ruokaa, sairaalatarvikkeisiin, vaatteita ja hygieniatarvikkeita monen muun elämää turvaavan avustustoimen lisäksi.